LỖI MAIN BOARD

Đóng VGA                                                                     250.000 – 350.000 BH 1 tháng

Thay VGA                                                                      1.100.000 -1.600.000 (giá theo thị trường) BH 1 tháng

Thay IO, sửa hoạc thay mới Chipset                            400.000 – 600.000 BH 1 tháng

Thay CHIP sound, công suất âm thanh                        300.000 – 500.000 BH 1 tháng

Sửa hoặc thay chip LAN                                               300.000 – 500.000 BH 1 tháng

Lỗi Wifi                                                                         250.000 – 350.000 BH 1 tháng

Thay JACK nguồn                                                         250.000 – 350.000 BH 1 tháng

Sửa IC nguồn + Fet nguồn                                           400.000 – 600.000 BH 1 tháng

Thay chipset, IO                                                 400.000 – 600.000 BH 1 tháng

Thay IC charge                                                             350.000 – 500.000 BH 1 tháng

Thay ROM (nạp lại hoặc thay mới)                              350.000 – 500.000 BH 1 tháng

Chuyên Crack Pass các loại laptop( Can thiệp phần cứng )               350.000 – 400.000 khong BH

LCD

 • LCD đốm
 • LCD bầm
 • LCD trắng (hình)                            300.000 – 400.000  BH 1 tháng
 • LCD sai màu
 • LCD mờ

 

CÁP MÀN HÌNH

– Sửa chữa :                                                                            200.000 – 250.000           BH 1 tháng

– Thay mới :                                                                            450.000 – 550.000

BOARD CAO ÁP

– Sửa chữa :                                                                            200.000 – 250.000           BH 1 tháng

– Thay mới :                                                                            350.000 – 400.000

BẢN LỀ

 • Sửa chữa (bên) : 150.000/ 1 bên   BH 1 tháng
 • Thay mới : 400.000 –
  500.000

QUẠT

 • Sửa chữa : 150.000 – 250.000        BH 1 thánG
 • Thay mới : 400.000 – 550.000

CÀI ĐẶT HDH

Cài đặt lại Win và PM ứng dụng VP, Diệt Virut…    100.000/ 1 máy     không BH

VỆ SINH

Vệ sinh , bảo trì máy                                 150.000/ 1 máy            không BH