a. Xử lý phần mềm và phần cứng máy tính:

Xử lý phần mềm:

  • Diệt virus và cập nhật phần mềm diệt virus.
  • Bảo trì phần mềm hệ thống: Xử lý các file rác phát sinh trong quá trình đã sử dụng
  • Kiểm tra và loại trừ phần mềm chạy thường trú không có ích.
  • Hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản.

Xử lý phần cứng:

  • Kiểm tra và vệ sinh máy.
  • Thay thế hoặc sửa chữa tùy lỗi sản phẩm

b. Quy trình sửa chữa:

  • Kiểm tra và thông báo với Quý khách về lỗi của sản phẩm. Khách hàng không tốn phí kiểm tra máy nếu không sửa.
  • Báo giá sản phẩm thay thế hoặc sửa chữa cho khách hàng trước khi xử lý.
  • Thông báo với Quý khách về thời gian xử lý.

Ghi chú : Thời gian xử lý tùy thuộc vào lỗi của sản phẩm và thiết bị thay thế hoặc sửa chửa. Đối với 1 số linh kiện đặc biệt phải đặt hàng từ nước ngoài thời gian xử lý có thể từ 7 đến 10 ngày làm việc. Chúng tôi sẽ liên hệ thông báo với Quý Khách hàng