Tag Archives: ve-sinh-laptop-dinh-ky-6-thang-1-lan

Lý do thứ nhất phải vệ sinh laptop định kỳ:  Do môi trường làm việc tại Việt Nam là khu vực nhiệt đới cho nên độ ẩm trong không khí tương đối cao, kết hợp với điều kiện môi trường có độ ô nhiễm, bụi bẩn cao. Laptop sau 6 đến 12 tháng hoạt động, lượng bụi […]